Zadovoljstvo nam je objaviti da je Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti prepoznala značaj Juventafesta kao jedinstvenog teatarskog festivala u BiH i balkanskom regionu. Budući da se umjetnički i socijalni ciljevi Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti podudaraju s ciljevima Juventafesta Akademija će u potpunosti finansirati izradu nagrada za 5. Juventafest koji će biti održan u Sarajevu od 9. do 13. 9. 2017.

Bosanskohercegovačko-američka akademija nauka i umjetnosti i Juventafest združeni u cilju unaprijeđenja umjetnosti i nauke u Bosni i Hercegovini!