Jasna Diklić - Direktorica Festivala

JASNA DIKLIĆ
Director of the Juventafest

Email: juventafest@juventafest.ba
Email: jasna@juventafest.ba

Adis Omeroveć - Izvršni koordinator festivala

ADIS OMEROVIĆ
Executive coordinator of the Juventafest

Email: juventafest@juventafest.ba
Email: adis@juventafest.ba

Emina Omerović - Selektorica Festivala

EMINA OMEROVIĆ
Selector of the Juventafest

Email: juventafest@juventafest.ba
Email: emina@juventafest.ba