Internacionalni festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva
„JUVENTAFEST“

Osnovni cilj Festivala je edukacija srednjoškolaca iz oblasti teatarske umjetnosti. Okupiti ekipe mladih ljudi koji se bave teatrom iz zemlje, regiona i svijeta, omogućiti razmjenu njihovog stvaralaštva (prikazivanje predstava, filmova, performansa koji su produkt rada mladih ljudi) i stvoriti pozitivni vid kompeticije među mladima u obrazovnim i etičikim vrijednostima kroz umjetnost teatra. Jedan od najvažnijih ciljeva je razbijanje predsrasuda o različitostima, jer različitosti su prednost i bogatstvo , a ne mana. Festival pruža utočište mladim, talentovanim ljudima, podstiče na razmišljanje o problemima koji ih okružuju, pomaže im da se nauče ponašati kako na sceni, tako i u životu, da otkriju stvari u kojima su dobri ili manje dobri, talentovani ili manje talentovani, i možda ih učini novim zaljubljenicima u teatarsku umjetnost i umjetnost uopće.

Festival formira vlastiti stil, vlastitu repertoarsku politiku, uhodanim i efikasnim načinom rada, te činjenicom da formira svoju publiku. To je Publika koja sazrijeva skupa sa svojim vršnjacima, kolegama iz školskih klupa iz raznih sredina. Publika koja uči nove stvari, razvija svoj kritički stav, shvata da pozorište nije samo dosadni domaći zadatak koji se mora obaviti po nalogu profesorice, već nešto što može biti zabavno , privlačno , blisko i edukativno