Selekcija volontera za 11. Juventafest je završena.

Nakon rekordnog broja prijavljenih iz cijelog regiona, za volontere 11. Juventafesta odabrani su: 

Lana Zeničanin

Iman Bešić

Anesa Halimić

Ajra Branković

Mirna Sabrihafizović

Dalia Delimustafić

Armela Rešidović

Tina Perović

Marija Mišković

Leonarda Miličević

Mia Jamaković

Lara Kekić

Uma Hasanagić

Merjem Cico

Amina Zornić

Teodora Ružić

Irma Ibrović

Petra Lukić Jović

Lara Laganin

Minja Nikolić

Margarita Ivančević

Nedžma Hasanhodžić

Iris Stuhli

Asja Bratovčić

Emina Ćosić

Daina Anić

Milica Aničić

Ema Mlivić

Noa Jugo

Zaim Šaćirović

Selmir Pilav

Koordinatorica volontera će kontaktirati odabrane volontere putem broja mobilnog telefona navedenog u aplikaciji.